Schoolgids Klippeholm

Stappenplan aanmelding nieuwe leerling

Schoolplan 2019-2023

Jaarbijlage 2022-2023

Respectprotocol

Leerplichtfolder

Handout Kanjertraining

Communicatieplan

Protocol hoofdluis

Stroomdiagram hoofdluis

Protocol medische handelingen

Toestemmingsformulier medicijnen

Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen

Protocol School en scheiding 2019