'Wilt u zich aansluiten bij de MR?'

Medezeggenschapsraad

Basisschool Klippeholm heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR adviseert en beslist mee over beleidszaken binnen de school. De MR bestaat uit de directie, leerkrachten en ouders. De voorzitter van de MR is Marloes Bruijnes. Wilt u zich aansluiten bij de MR? Neem dan contact via mr@klippeholm.nl


Wie zijn wij?

Mijn naam is Eveline Metselaar. Ik ben inmiddels 5 jaar werkzaam op Klippeholm. Ik geef les aan groep 8 en daarnaast ben ik intercollegiale coach. Bij deze laatste functie houd ik mij o.a. bezig met begeleiding van startende leerkrachten, intervisiemomenten en het borgen van afspraken wat betreft het zelfstandig werken. Ik zit al 3 jaar in de MR. De verbinding tussen school en ouders is een heel erg belangrijk onderdeel, dus ik doe dit met erg veel plezier!

Mijn naam is Tess de Munk. Ik ben leerkracht in de groepen 5. Dit schooljaar ben ik voor het eerst lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over allerlei zaken rondom school. Daarnaast vind ik het interessant om dieper in te gaan op het onderwijs.

Mijn naam is Monique Sterk. Ik ben leerkracht van groep 7b en taalcoördinator.
Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de MR. Ik vind het leuk om mee te denken over beleidszaken, het schoolplan en alles wat er verder speelt op school. Ik vind de samenwerking tussen ouders en teamleden zeer waardevol.

Mijn naam is Edwin Brussen en mijn zoon zit op Klippeholm. Ik wil graag een bijdrage wil leveren aan een goede en open communicatie tussen school en ouders. Het meedenken over de kwaliteit van het onderwijs lijkt mij erg interessant. Los van de kwaliteit van het onderwijs, is naar mijn idee een veilige omgeving nog veel belangrijker en daar wil ik mij graag voor inzetten.

Mijn naam is Fleur Weerd. Ik heb een zoon en dochter op de Klippeholm en zit sinds 2019 in de MR.
Ik vind de Klippeholm een hele fijne school en vind ouderbetrokkenheid belangrijk. Daarom ben ik blij dat ik MR lid mag zijn. Ik hoop hierin de stem van de ouders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.
Suggesties of agendapunten voor de MR? Laat het ons weten!

Mijn naam is Marloes Bruijnes en ben moeder van een dochter op Klippeholm. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs waar Klippeholm voor staat, daarom ben ik sinds schooljaar 2021-2022 lid van de MR. Wij als ouders voelen ons heel welkom op de school en ik wil graag de schakel zijn tussen alle ouders en school. Dus vertel me vooral wat er speelt, dan kan ik ook jullie stem laten horen via de MR!


Vergaderdata

 

7 februari 2024
10 april 2024
22 mei 2024
26 juni 2024


Via deze link kunt u het jaarverslag van vorig schooljaar lezen.


Oudervereniging

Klippeholm heeft een betrokken en actieve oudervereniging (OV). De oudervereniging is een belangrijke schakel tussen ouders en de school en organiseert vele leuke activiteiten. Daarnaast beheert de OV de ouderbijdrage. 

In de algemene ledenvergadering wordt ieder jaar de hoogte van de bijdrage vastgesteld. Voor het schooljaar 2022 – 2023 is de bijdrage vastgesteld op € 50,00. De oudervereniging vraagt de ouders vriendelijk hun bijdrage over te maken op Iban nummer NL56 INGB 0001 9031 22 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Klippeholm, Hoofddorp.

Wilt u betrokken zijn bij de oudervereniging? Neem dan contact op met Michaella Kool ov@klippeholm.nl