Ziekmelden

Is uw kind ziek? U kunt dit telefonisch aan ons doorgeven tussen 8.00 en 8.45 uur. 
Telefoonnummer: 023 - 56 11502