Klippeholm

Opvang

Basisschool Klippeholm werkt goed samen met verschillende aanbieders van voor- en buitenschoolse opvang. Kennis en informatie worden met elkaar gedeeld. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en geborgenheid voor onze leerlingen.


Voorschoolse opvang (VSO)

Dagelijks staan de pedagogisch medewerkers van Partou klaar om uw kinderen in de ochtend, voor schooltijd, op te vangen. Partou locatie Otje biedt opvang vlak naast het schoolgebouw. De vaste medewerkers brengen de kinderen naar school.

Tijden
Voorschoolse opvang: 7.30 uur – 8.30 uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor buitenschoolse opvang heeft u een ruime keuze. Partou locatie Otje vindt u direct naast het schoolgebouw. Ook kunt u gebruik maken van de SKH, HappyKids of Babbels.