'Individuele aandacht voor elk kind'

Begeleiding en ondersteuning

Op basisschool Klippeholm is veel individuele aandacht voor elk kind. Wij werken volgens het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd en Directe Instructie). Naast groepsinstructies, interactieve instructies en begeleid oefenen, krijgen leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben een langere instructie in kleinere stappen. Zo kan ook deze groep daarna zelfstandig aan de slag. Zo wordt het onderwijsaanbod afgestemd op verschillende basis- en onderwijsbehoeften. Lees meer over deze werkwijze in de schoolgids.

Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft, dan zoekt de school samen met u een passende plek. Lees meer over passend onderwijs in het Schoolondersteuningsprofiel.

Leerlingen die meer uitdaging of aandacht nodig hebben, bieden we aanvullende lessen aan.


Passend Onderwijs: het ouder- en jeugdsteunpunt

Passend onderwijs houdt in dat alle kinderen in de regio waar ze wonen, onderwijs krijgen dat bij ze past. Soms is hiervoor extra hulp op school nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en is een andere school een betere plek. Als ouder of leerling heb je misschien vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt. Dan kun je terecht bij de school of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Steunpunt Amstel & Meer is er voor ouders en leerlingen in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bij het steunpunt krijg je onafhankelijk advies. Kijk voor meer informatie op: https://www.amstelenmeer.nl/
 

NT-2

Op onze school wordt ruim aandacht besteed aan leerlingen met Nederlands als tweede taal. Tijdens aanvullende momenten is er extra aandacht voor taalontwikkeling, woordenschat, begrijpend lezen en luisteren.

Nexø plusgroep

In de Nexø groep ontmoeten meer- en hoogbegaafde leerlingen elkaar. Nexø is een verwijzing naar een Deense stad op het eiland Bornholm. Deze stad staat bekend om de diversiteit in ambachten en talenten. In groepsverband wordt er, onder begeleiding van een specialist, aan verschillende projecten samengewerkt en worden de leerlingen extra uitgedaagd door een verrijkende leerstof. De Nexø plusgroep is een aanvulling op de reguliere lessen.

Day a Week School

Elk kind is uniek. Om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben te ondersteunen én demotivatie te voorkomen, neemt Klippeholm deel aan ‘Day a Week School’ (DWS). Cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen uit de groepen 5 en 7 komen een dag per week samen om hun leervaardigheden te vergroten en meer uitgedaagd te worden. Lees meer over DWS in de schoolgids.