Klippeholm

Ons team


Op onze school werken bevlogen medewerkers met uiteenlopende functies. De school is onderverdeeld in vier onderwijsteams, deze teams worden aangestuurd door een coördinator. Samen met de directeur en intern begeleider vormen ze samen het managementteam. Naast onze groepsleerkrachten en onderwijsassistenten zijn er ook gespecialiseerde leerkrachten bij ons werkzaam. Op onze school vindt u een begaafdheidspecialist, beweegspecialist, gedragsspecialist, ICT/innovatie specialist, Jonge Kind specialist, NT-2 specialist, Rekenspecialist, Taal/leesspecialist, Kanjercoördinator en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. U leest meer over ons team in de schoolgids.