Klippeholm

Oudercontact

Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen school en ouders/verzorgers. Dat is ook voor de leerling fijn: betrokken ouders komt de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede. School, ouders en leerling werken met elkaar samen, met elkaar bereiken we meer. 

Aan het begin van het schooljaar plannen we een startgesprek en ontvangt u een digitale informatiegids. Daarnaast houden wij u op de hoogte wat er op school gebeurt door onze nieuwsbrief PaperKlip. 


Ouderapp Parro

Basisschool Klippeholm gebruikt de schoolapp Parro. In deze app vindt u veel algemene informatie over de school en groepsinformatie van uw kind. In de app plaatst de groepsleerkracht regelmatig updates. Hierdoor krijgt u een leuk en persoonlijk kijkje in de klas.
Leerresultaten en andere relevante informatie houden wij bij in het leerling-administratiesysteem ParnasSys.