'We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze aarde'

Duurzame en groene school


We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze aarde. Iedereen kan een verschil maken voor de wereld van morgen. We leren onze leerlingen om eigen duurzame keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Basisschool Klippeholm biedt een veilig en sociaal schoolklimaat. Bij ons kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst.


Verbindend en zelfredzaam

We laten onze leerlingen zien en ervaren hoe je goed kan samenwerken, door ruimte en respect voor andere opvattingen te hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, komen we samen verder.

Vanuit je eigen talent

We streven er naar dat leerlingen bij ons leren, spelen en werken op de manier dat bij hen past. We creëren ruimte om talenten te ontdekken en zo een unieke leerroute uit te stippelen. 

Groepsdoorbrekend en bewegend leren

Op Klippeholm werken we regelmatig groepsdoorbrekend in flexibele leerdomeinen; leerlingen uit verschillende groepen werken samen aan projecten. We stimuleren samenwerkend leren; leerlingen leren van elkaar, met elkaar en aan elkaar. 
Het onderwijs op Klippeholm is grensverleggend waarbij bewegend leren een belangrijke rol speelt. Lees hier meer over bewegingsonderwijs bij ons op school.

Met oog op de toekomst

Onze onderzoekende en professionele leerkrachten streven elke dag naar het beste onderwijs voor elk kind. Door het aanbieden van uitdagende activiteiten, passend bij de 21e -eeuw, stimuleren we creativiteit en betrekken wij leerlingen bij hun eigen leerproces.