'Veel beweging zorgt voor gezonde leerlingen'

Bewegingsonderwijs

Veel beweging zorgt voor meer concentratie en gezonde leerlingen. Dat is de reden dat bewegingsonderwijs meerdere keren in de week op het schoolrooster staat. 

Groepen 1 en 2 ontwikkelen door leuke activiteiten hun grove motoriek. Twee keer in de week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht en een keer in de week een passende activiteit door de eigen groepsleerkracht. 
Groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Leerlingen maken kennis met verschillende soorten beweging en sport. Door een afwisselend aanbod hopen wij dat leerlingen met plezier bewegen en dat zij dit in de toekomst blijven doen. 

Veel sporten en bewegen hebben meer voordelen. Leerlingen leren rekening met elkaar houden, leren omgaan met verliezen of winnen, regels volgen, elkaar helpen en letten op de veiligheid. We motiveren leerlingen om te streven naar het hoogst haalbare, op hun eigen niveau.


Gezonde School

Klippeholm heeft in 2020 met trots het vignet Gezonde School, op het themagebied sport en bewegen, behaald. We bieden verschillende lesprogramma’s en activiteiten aan rondom bewegend leren, zoals getallen springen op de getallenlijn en stoepkrijten op het speelplein. Om de concentratie te verhogen, zijn we vaak ook tussendoor actief aan het bewegen. Daarnaast eten onze leerlingen in de ochtendpauze fruit.