'Leertijd, verdieping, verrijking en oefenmomenten'

Leren met én van elkaar

Lezen, taal en rekenen vormen de kern van het onderwijs op Klippeholm. Door daarnaast veel aandacht te hebben voor cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en expressief gebied kunnen onze leerlingen in een stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien. 

Onze groepen zijn ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd krijgen in de groep leerstof aangeboden. Onze kleutergroepen worden in groep 1 en 2 gecombineerd. Leerkrachten geven tijdens hun lessen instructies waarbij rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van ieder kind. Leertijd, verdieping, verrijking en oefenmomenten wisselen naar behoefte af, zowel in als buiten de groep. We leren op niveau en leerlingen krijgen alle ruimte om zich individueel te ontwikkelen. Ook leren we samen en groepsdoorbrekend in flexibele leerdomeinen. Je leert immers van elkaar en van de wereld om je heen.


Kanjertraining

In een veilige omgeving kunnen kinderen het beste leren en ontwikkelen. Wij werken met de methode Kanjertraining. Tijdens deze lessen leren we leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. We doen verschillende oefeningen gericht op de sfeer in de klas, gesprekken voeren, drama, muziek en beeldende activiteiten. Lees hier meer over Kanjertraining.