Onze school is gezond
 
De Gezonde School is een samenwerking van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Het is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid. Wanneer scholen kunnen aantonen dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria ontvangen zij een vignet en mogen zij zich Gezonde School noemen. De aanpak bestaat uit activiteiten, lesprogramma’s en projecten die worden ingezet tijdens het onderwijsprogramma.
 
Onze school heeft in 2020 het vignet Gezonde School op het themagebied sport en bewegen behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn dan ook trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Op Klippeholm doen we dat als volgt;
 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Daarnaast gymmen de groepen 1 en 2 een derde keer in de week met de eigen leerkracht.
 
Binnen ons onderwijs is er ruimte voor bewegen op maat zodat leerlingen geholpen kunnen worden waar nodig op het gebied van bewegen. Ook in de klassen zien we dit terug door leerlingen met motorische onrust te helpen door het meubilair aan te passen naar behoefte.
 
Dagelijks spelen de leerlingen op ons groene, uitdagende schoolplein waar leerlingen kunnen spelen, ontdekken en chillen. Ons mooie buitenlokaal wordt ook gebruikt om in de buitenlucht les te krijgen.
 
Bewegend leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats. Binnen in de klassen en op de gangen wordt bewegend leren aangeboden op het gebeid van rekenen, taal, spelling en lezen. Buiten op het plein wordt er regelmatig met stoepkrijt lessen gedaan en liggen er een aantal vaste plakkers op het plein om bewegend leren toe te passen. Denk aan het leren klokkijken, getallen springen op de getallenlijnen, mikken op het dartbord om zo rekensommen te maken. Ook worden er energizers tussen de verschillende lessen door ingezet om de leerlingen lekker actief te laten zijn en leerlingen zich daarna weer beter kunnen concentreren op de volgende les.
 
Buiten schooltijd worden er verschillende sportevenementen aangeboden waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven om met hun klasgenoten aan deel te nemen.

Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.