‘Fijn dat je er bent!’
 
Onze school is gelegen in de woonwijk Bornholm te Hoofddorp. De Klippeholm is een school waar geleerd wordt op een hoog niveau, gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt en ruimte is voor het individu om zich te ontwikkelen.
Binnen de visie van onze school zijn er vier nadrukkelijke pijlers te onderscheiden:
 
1. Je mag zijn wie je bent
Een prettige en veilige school is van doorslaggevend belang om goed te kunnen leren. Leerlingen worden gestimuleerd een openhouding te hebben. Verschillend en uniek zijn wordt gezien als een kans om van elkaar te leren.
 
2. Meesterschap
Een leerling kan op de Klippeholm van zijn leerkracht verwachten dat:
- hij een brede algemene kennis heeft;
- een gedifferentieerd instructieaanbod geeft;
- inzicht heeft in de leerlijnen;
- op de hoogte is van de laatste onderwijsontwikkelingen;
- een duidelijke structuur biedt in zijn dagelijks handelen;
- concrete lesdoelen stelt zodat de leerling weet wat hij gaat leren.
 
3. Open en duidelijk
Samenwerken met leerlingen, ouders en teamleden betekent voor ons veel meer dan informeren. Op Klippeholm vinden wij het daarom erg belangrijk elkaar serieus te nemen, actief te luisteren, begrip te tonen, in de ander te verplaatsen en wederzijds respect te tonen.
Dit allemaal op een open, duidelijke, oprechte en gelijkwaardige manier.
 
4. Ieders kwaliteiten versterken.
Uitdagend onderwijs op Klippeholm maakt ruimte voor ambities en talenten van leerlingen en teamleden. Door deze capaciteiten te erkennen en daar tijd in te investeren laten we hen excelleren op sportief, cognitief en sociaal vlak. Kortom, laat leerlingen en leerkrachten genieten van wat ze goed kunnen!