Meer Primair

 

Stichting Meer Primair is een onderwijsorganisatie voor christelijk en katholiek onderwijs. De stichting is hiermee werkgever van 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van bestuur en handelt de Raad van Toezicht hierbij vanuit een toezichthoudende rol. Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Meer Primair bestaat als onderwijsstichting sinds 1 augustus 2014 na een bestuurlijke fusie tussen de Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO) Quercus en de Stichting Katholiek Onderwijs Haarlemmermeer (SKOH).

De scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair; wij vormen weliswaar één organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. Tegelijkertijd kenmerkt Meer Primair zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten.

Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren, maar het zijn wel zeventien basisscholen met een ‘eigen gezicht’.

 

Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw ‘De Burgemeester’, 
Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 
2131 XE Hoofddorp.

Het postbusadres is Postbus 223, 
2130 AE Hoofddorp

De organisatie is terug te vinden op de website van de stichting http://www.meerprimair.nl