Ziekmelden


Wij verzoeken u om verzuim van uw kind(eren), door ziekte of andere omstandigheden, tijdig te melden. Dit kan telefonisch via 023-5611502 tussen 8.00 en 8.45 uur.
lndien uw kind afwezig is zonder afmelding, zullen wij voor 10.00 uur contact met u opnemen


ln verband met mogelijk besmettingsgevaar vragen wij u te melden om welke ziekte het gaat.