Schooltijden

Voor al onze groepen geldt:
‘s morgens    08.30 - 11.45 uur                      woensdag 08.30 – 12.00 uur
‘s middags    13.00 - 15.15 uur                       woensdagmiddag vrij
Alleen de groepen 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij!
 
Het is prettig wanneer alle groepen op tijd en rustig kunnen beginnen. Daarom vra­gen wij u er voor te zorgen dat de kinde­ren op tijd op school zijn. Vooral aan ouders die hun kinde­ren in de klas brengen, vragen wij het af­scheid niet onnodig te rekken en eventuele boodschapjes zo kort mogelijk te houden. Na schooltijd heeft de leerkracht meer aandacht en tijd voor uw vra­gen.
Wij verzoeken u dringend niet voor de ramen te blijven praten, daar dit de aan­dacht van de kinderen afleidt.
De schooldeuren gaan 10 minuten voor tijd open.
 

Vakanties en vrije dagen

                                                                                           
Vakanties/Vrije dagen 2018-2019*  
 
Herfstvakantie  20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie  22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019
Pasen 20 april t/m 22 april 2019
Koningsdag 27 april 2019
Meivakantie 19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019
Pinksteren 9 juni t/m 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019 
Studiedagen:
Vrijdag 5 oktober 2018 (Meer Primair dag)
Dinsdag 20 november 2018
Donderdag 14 februari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Woensdag 3 april 2019
Maandag 3 juni 2019
Dinsdag 11 juni 2019

*Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Gymrooster 2018-2019


Groep 3A                         donderdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 3B                         maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 4A                         woensdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 4B                         woensdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 5A                         maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 5B                         maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 6A                         woensdagochtend en vrijdagochtend
Groep 6B                         woensdagochtend en vrijdagochtend
Groep 7A                         maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 7B                         maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 8A                         maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 8B                         maandagochtend en vrijdagochtend

Tijdens de gymlessen moeten de kinderen gymkleding dragen. Voor jongens en meisjes zijn dit een korte gymbroek en een T-shirt, de meisjes mogen ook in een gympakje komen. Om ongelukken te voorkomen en vanuit hygiënisch oogpunt moeten alle kinderen gymschoenen dragen.
 
In de groepen 4 t/m 8 moeten alle kinderen verplicht na de gymnastiekles douchen. Badslippers zijn hierbij verplicht. De kinderen van groep 3 gaan na de kerstvakantie douchen.
 
Graag willen we u eraan herinneren dat vanwege veiligheidsredenen alle sieraden tijdens de gymlessen af moeten. Ook de touwtjesarmbandjes om polsen en enkels vallen hieronder. Zorg dat sieraden af zijn tijdens de dagen dat uw kind gym heeft. Sieraden/zweetbandjes e.d. worden daarom tijdens de les bewaard op de kast/bok in het toestellenhok. Uw zoon/dochter is hier zelf verantwoordelijk voor. Heeft uw kind toch een sieraad/zweetbandje om tijdens de les welke niet af kan, dan kan uw kind helaas niet deelnemen aan deze les.
 

Extra aanbod voor sport


MRT
Voor leerlingen van groep 3 t/m 6 die moeite hebben met hun motoriek zal er motorische remedial teaching (een extra moment gericht bewegen in een klein groepje) worden aangeboden. Dit zal plaatsvinden vanaf januari tot aan de zomervakantie op vrijdagochtend van 11.15-11.45 uur. Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden hier voor de kerstvakantie van op de hoogte gesteld.

Sportplusklas
Voor leerlingen van groep 4/5 en groep 6/7 die op het gebied van bewegen talent hebben en hiernaast sportief gedrag vertonen tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs is er een extra sportmoment op hoog niveau samen met leerlingen van de Bikube en Vesterhavet. Deze lessen zullen plaatsvinden na de herfstvakantie t/m de week van 1 juni 2019. Voor leerlingen van groep 4/5 is dit op vrijdagochtend en voor leerlingen van groep 6/7 op woensdagochtend.
Het is niet vanzelfsprekend dat als je afgelopen schooljaar hebt deelgenomen aan de sportplusklas je dit schooljaar hier ook weer aan deelneemt. Voor de herfstvakantie worden leerlingen uitgenodigd.
Schoolsporttoernooien (inschrijven via de aparte informatiebrieven)
Tijdens de schooltoernooien (die de verenigingen voor de scholen organiseren) is ons motto; meedoen is belangrijker dan winnen. Voor ieder toernooi krijgen de kinderen vanuit school een tenue. Dit tenue is in bruikleen en wordt weer schoon gewassen op school terug verwacht. Dit tenue graag inleveren bij de eigen leerkracht. Vanuit de OV is er een versnapering voor de kinderen geregeld.
De inschrijving gaat digitaal via een inschrijflink die u per mail ontvangt. Let erop dat er na de uiterste inschrijfdatum niet meer kan worden afgezegd en dat er dan zelf voor een vervangende speler gezorgd moet worden.

Schema schoolsporttoernooien (sommige data kunnen nog veranderen)
Handbaltoernooi groep 4 t/m 6                           woensdag 26 september 2018 (tussen 13:00-18:00 uur)
Handbaltoernooi groep 7 en 8                            woensdag 3 oktober 2018 (tussen 13:00-18:00 uur)
Tafeltennistoernooi groep 5 en 6                        dinsdag 23 oktober 2018
Tafeltennistoernooi groep 7 en 8                        maandag 22 oktober 2018
Volleybaltoernooi groep 3 t/m 8                          november 2018
Basketbaltoernooi groep 5 en 6                          donderdag 27 december 2018
Basketbaltoernooi groep 7 en 8                          vrijdag 28 december 2018
Waterpolotoernooi groep 6 t/m 8                        zaterdag 5 januari 2010 (van 14:00-17:00 uur)
Voetbaltoernooi 3/4 meisjes, 7/8 jongens           woensdag 13 maart 2019 (tussen 13:00-18:00 uur)
Voetbaltoernooi 3/4 jongens, 7/8 meisjes           woensdag 20 maart 2019 (tussen 13:00-18:00 uur)
Voetbaltoernooi 5/6 jongens en meisjes             woensdag 27 maart 2019 (tussen 13:00-18:00 uur)
Eventuele finale 7/8 jongens en meisjes             woensdag 3 april 2019
Atletiektoernooi groep 3 t/m 8                              zaterdag 15 juni 2019 (gr 3-5 ochtend, gr 6-8 middag)


Sportaanbod buiten school
Via de brede school worden er na schooltijd sportactiviteiten georganiseerd. Inschrijven voor de sportactiviteiten kan via www.bredeschoolbornholm.nl