Schooltijden

Voor al onze groepen geldt:
‘s morgens    08.30 - 11.45 uur                      woensdag 08.30 – 12.00 uur
‘s middags    13.00 - 15.15 uur                       woensdagmiddag vrij
Alleen de groepen 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij!
 
Het is prettig wanneer alle groepen op tijd en rustig kunnen beginnen. Daarom vra­gen wij u er voor te zorgen dat de kinde­ren op tijd op school zijn. Vooral aan ouders die hun kinde­ren in de klas brengen, vragen wij het af­scheid niet onnodig te rekken en eventuele boodschapjes zo kort mogelijk te houden. Na schooltijd heeft de leerkracht meer aandacht en tijd voor uw vra­gen.
Wij verzoeken u dringend niet voor de ramen te blijven praten, daar dit de aan­dacht van de kinderen afleidt.
De schooldeuren gaan 10 minuten voor tijd open.
 

Vakanties en vrije dagen

                                                                                           
Vakanties/Vrije dagen 2019-2020*  
 
Herfstvakantie  19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie  21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Pasen 10 april t/m 13 april 2020
Koningsdag 27 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020 

Studiedagen:
Woensdag 2 oktober 2019
Donderdag 14 november 2019
Vrijdag 14 februari 2020
Maandag 24 februari 2020
Dinsdag  21 april 2020
Vrijdag 29 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020

*Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Gymrooster 2019-2020


Groep 3A maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 3B maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 3C maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 4A woensdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 4B woensdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 5A maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 5B maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 6A maandagochtend en vrijdagmiddag
Groep 6B maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 7A maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 7B maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 8A maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 8B maandagochtend en donderdagochtend
 

Tijdens de gymlessen moeten de kinderen gymkleding dragen. Voor jongens en meisjes zijn dit een korte gymbroek en een T-shirt, de meisjes mogen ook in een gympakje komen. Om ongelukken te voorkomen en vanuit hygiënisch oogpunt moeten alle kinderen gymschoenen dragen.

In de groepen 4 t/m 8 moeten alle kinderen verplicht na de gymnastiekles douchen. Badslippers zijn hierbij verplicht.

Graag willen we u eraan herinneren dat vanwege veiligheidsredenen alle sieraden tijdens de gymlessen af moeten. Ook de touwtjesarmbandjes om polsen en enkels vallen hieronder. Zorg dat sieraden af zijn tijdens de dagen dat uw kind gym heeft. Sieraden/zweetbandjes e.d. worden daarom tijdens de les bewaard op de kast/bok in het toestellenhok. Uw zoon/dochter is hier zelf verantwoordelijk voor. Heeft uw kind toch een sieraad/zweetbandje om tijdens de les welke niet af kan, dan kan uw kind helaas niet deelnemen aan deze les.

Extra aanbod voor sport


MRT
Voor leerlingen van groep 3 t/m 6 die moeite hebben met hun motoriek zal er motorische remedial teaching (een extra moment gericht bewegen in een klein groepje) worden aangeboden. Dit zal plaatsvinden vanaf januari tot aan de zomervakantie op vrijdagochtend van 11.15-11.45 uur. Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden hier voor de kerstvakantie van op de hoogte gesteld.

Sportplusklas
Voor leerlingen van groep 4/5 en groep 6/7 die op het gebied van bewegen talent hebben en hiernaast sportief gedrag vertonen tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs is er een extra sportmoment op hoog niveau samen met leerlingen van de Vesterhavet. Deze lessen zullen plaatsvinden na de herfstvakantie t/m de week van 1 juni 2020. Voor leerlingen van groep 4/5 is dit op vrijdagochtend en voor leerlingen van groep 6/7 op vrijdagmiddag.
Het is niet vanzelfsprekend dat als je afgelopen schooljaar hebt deelgenomen aan de sportplusklas je dit schooljaar hier ook weer aan deelneemt. Voor de herfstvakantie worden leerlingen uitgenodigd.

 

Schoolsporttoernooien (inschrijven via de aparte informatiebrieven)


Tijdens de schooltoernooien (die de verenigingen voor de scholen organiseren) is ons motto; meedoen is belangrijker dan winnen. Voor ieder toernooi krijgen de kinderen vanuit school een tenue. Dit tenue is in bruikleen en wordt weer schoon gewassen op school terug verwacht. Dit tenue graag inleveren bij de eigen leerkracht. De versnaperingen vanuit de OV worden afgeschaft.

De inschrijving gaat digitaal via een inschrijflink die u per mail ontvangt. Let erop dat er na de uiterste inschrijfdatum niet meer kan worden afgezegd en dat er dan zelf voor een vervangende speler gezorgd moet worden.


Schema schoolsporttoernooien (sommige data kunnen nog veranderen)

Handbaltoernooi groep 4 t/m 6                        woensdag 18 september 2019 (tussen 13:00-17:00 uur)
Handbaltoernooi groep 7 en 8                          woensdag 25 september 2019 (tussen 13:00-17:00 uur)
Hockeyclinic groep 2                                            zaterdag 19 oktober 2019
Hockeytoernooi groep 3 t/m 6                           zaterdag 19 oktober 2019
Tafeltennistoernooi groep 5 en 6                      dinsdag 22 oktober 2019 (vanaf 9.30 uur)
Tafeltennistoernooi groep 7 en 8                     maandag 21 oktober 2019 (vanaf 9.30 uur)
Volleybaltoernooi groep 3 t/m 8                        zaterdag 9 november 2019
Basketbaltoernooi groep 5 en 6                        datum nog niet bekend
Basketbaltoernooi groep 7 en 8                        datum nog niet bekend
Waterpolotoernooi groep 6 t/m 8                     datum nog niet bekend
Voetbaltoernooi 3/4 meisjes, 7/8 jongens       woensdag 18 maart 2020 (tussen 13:00-18:00 uur)
Voetbaltoernooi 3/4 jongens, 7/8 meisjes       woensdag 25 maart 2020 (tussen 13:00-18:00 uur)
Voetbaltoernooi 5/6 jongens en meisjes         woensdag 1 april 2020 (tussen 13:00-18:00 uur)
Eventuele finale 7/8 jongens en meisjes          woensdag 8 april 2020
Beeballtoernooi groep 3/4                                  datum nog niet bekend
Atletiektoernooi groep 3 t/m 8                           zaterdag 13 juni 2020 (gr 3-5 ochtend, gr 6-8 middag)


Sportaanbod buiten school

Er worden na schooltijd sportactiviteiten georganiseerd. Inschrijven voor de sportactiviteiten gaat via de linken in de paperklip.