Schooltijden


Voor al onze groepen geldt: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag          8.30  -   14.15 uur
Woensdag                                                            8.30  -  12.30 uur

De schooldeuren gaan op Klippeholm 2 om 8.15 uur open. 
 
Het is prettig wanneer alle groepen op tijd en rustig kunnen beginnen. Daarom vra­gen wij u er voor te zorgen dat de kinde­ren op tijd op school zijn. Vooral aan ouders die hun kinde­ren in de klas brengen, vragen wij het af­scheid niet onnodig te rekken en eventuele boodschapjes zo kort mogelijk te houden. Na schooltijd heeft de leerkracht meer aandacht en tijd voor uw vra­gen.
Wij verzoeken u dringend niet voor de ramen te blijven praten, daar dit de aan­dacht van de kinderen afleidt.
De schooldeuren gaan 10 minuten voor tijd open.
 

Vakanties en vrije dagen

                                                                                           
Vakanties/Vrije dagen 2021-2022*  
   
Studiedag 15 oktober 2021
Herfstvakantie  18 oktober t/m 22 oktober 2021
Studiedag 29 november 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Studiedag 9 februari 2022
Didactische dag 18 februari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Studiedag  24 maart 2022
 
Goede Vrijdag  15 april 2022
Pasen 17 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinksteren 5 juni t/m 6 juni 2022
Studiedag 7 juni 2022
Didactische dag 13 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

*Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Gymrooster 2021-2022


Groep 1/2A Maandagmiddag en vrijdagochtend
Groep 1/2B Maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 1/2C Maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 1/2D Maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 3A Maandagmiddag en vrijdagochtend
Groep 3B Maandagmiddag en vrijdagochtend
Groep 4A Donderdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 4B Maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 5A maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 5B maandagochtend en vrijdagmiddag
Groep 6A maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 6B maandagochtend en vrijdagmiddag
Groep 7A maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 7B maandagochtend en donderdagochtend
Groep 8A maandagochtend en donderdagochtend
Groep 8B maandagochtend en donderdagmiddag

Tijdens de gymlessen moeten de kinderen gymkleding dragen. Voor jongens en meisjes zijn dit een korte gymbroek en een T-shirt, de meisjes mogen ook in een gympakje komen. Om ongelukken te voorkomen en vanuit hygiënisch oogpunt moeten alle kinderen gymschoenen dragen.

Graag willen we u eraan herinneren dat vanwege veiligheidsredenen alle sieraden tijdens de gymlessen af moeten. Ook de touwtjesarmbandjes om polsen en enkels vallen hieronder. Zorg dat sieraden af zijn tijdens de dagen dat uw kind gym heeft. Sieraden/zweetbandjes e.d. worden daarom tijdens de les bewaard op de kast/bok in het toestellenhok. Uw zoon/dochter is hier zelf verantwoordelijk voor. Heeft uw kind toch een sieraad/zweetbandje om tijdens de les welke niet af kan, dan kan uw kind helaas niet deelnemen aan deze les.

Extra aanbod voor sport

 

MRT
Voor leerlingen van groep 3 t/m 6 die moeite hebben met hun motoriek zal er motorische remedial teaching (een extra moment gericht bewegen in een klein groepje) worden aangeboden. Dit zal plaatsvinden op vrijdagochtend van
11.00-11.30 uur. Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gesteld.

Sportplusklas
Voor leerlingen van groep 4/5 en groep 6/7 die op het gebied van bewegen talent hebben en hiernaast sportief gedrag vertonen tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs is er een extra sportmoment op hoog niveau. Deze lessen zullen plaatsvinden op donderdagmiddag van 13.30-14.15 uur. Het is niet vanzelfsprekend dat als je afgelopen schooljaar hebt deelgenomen aan de sportplusklas je dit schooljaar hier ook weer aan deelneemt. Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gesteld.

Schoolsporttoernooien (inschrijven via de aparte informatiebrieven)

 

Tijdens de schooltoernooien (die de verenigingen voor de scholen organiseren) is ons motto; meedoen is belangrijker dan winnen. Voor ieder toernooi krijgen de kinderen vanuit school een tenue. Dit tenue is in bruikleen en wordt weer schoon gewassen op school terug verwacht. Dit tenue graag inleveren bij de eigen leerkracht.
De inschrijving gaat digitaal via een inschrijflink die u via de Parro ontvangt. Let erop dat er na de uiterste inschrijfdatum niet meer kan worden afgezegd en dat er dan zelf voor een vervangende speler gezorgd moet worden.

Schema schoolsporttoernooien

Er is nog geen schema bekend.

Sportaanbod buiten school

Er worden na schooltijd sportactiviteiten georganiseerd. Inschrijven voor de sportactiviteiten gaat via de linken in de paperklip.