Schooltijden


Voor al onze groepen geldt: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag          8.30  -   14.15 uur
Woensdag                                                            8.30  -  12.30 uur

De schooldeuren gaan op Klippeholm 2 om 8.15 uur open. 
 
Het is prettig wanneer alle groepen op tijd en rustig kunnen beginnen. Daarom vra­gen wij u er voor te zorgen dat de kinde­ren op tijd op school zijn. Vooral aan ouders die hun kinde­ren in de klas brengen, vragen wij het af­scheid niet onnodig te rekken en eventuele boodschapjes zo kort mogelijk te houden. Na schooltijd heeft de leerkracht meer aandacht en tijd voor uw vra­gen.
Wij verzoeken u dringend niet voor de ramen te blijven praten, daar dit de aan­dacht van de kinderen afleidt.
De schooldeuren gaan 10 minuten voor tijd open.
 

Vakanties en vrije dagen

                                                                                           
Vakanties/Vrije dagen 2022-2023*  
   
Studie tweedaagse 13 oktober t/m 14 oktober 2022
Herfstvakantie  17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Studiedag 15 februari 2023
Didactische dag 24 februari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Studiedag  20 maart 2023
 
Goede Vrijdag  7 april 2023
Pasen 9 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023
Pinksteren 28 mei t/m 29 mei 2023
Studiedag 30 mei 2023
Didactische dag 12 juni 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

*Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Gymrooster 2022-2023


Groep 1/2A maandagmiddag en vrijdagochtend
Groep 1/2B maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 1/2C maandagmiddag en vrijdagochtend
Groep 1/2D maandagmiddag en vrijdagochtend
Groep 3A maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 3B maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 4A maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 4B donderdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 5A maandagochtend en vrijdagmiddag
Groep 5B maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 6A maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 6B maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 7A maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 7B maandagochtend en vrijdagochtend
Groep 8A maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 8B maandagochtend en donderdagmiddag

Tijdens de gymlessen moeten de kinderen gymkleding dragen. Voor jongens en meisjes zijn dit een korte gymbroek en een T-shirt, de meisjes mogen ook in een gympakje komen. Om ongelukken te voorkomen en vanuit hygiënisch oogpunt moeten alle kinderen gymschoenen dragen.

Graag willen we u eraan herinneren dat vanwege veiligheidsredenen alle sieraden tijdens de gymlessen af moeten. Ook de touwtjesarmbandjes om polsen en enkels vallen hieronder. Zorg dat sieraden af zijn tijdens de dagen dat uw kind gym heeft. Sieraden/zweetbandjes e.d. worden daarom tijdens de les bewaard op de kast/bok in het toestellenhok. Uw zoon/dochter is hier zelf verantwoordelijk voor. Heeft uw kind toch een sieraad/zweetbandje om tijdens de les welke niet af kan, dan kan uw kind helaas niet deelnemen aan deze les.

Extra aanbod voor sport

 

MRT
Voor leerlingen van groep 3 t/m 6 die moeite hebben met hun motoriek zal er motorische remedial teaching (een extra moment gericht bewegen in een klein groepje) worden aangeboden. Dit zal plaatsvinden op vrijdagochtend van
11.00-11.30 uur. Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gesteld.

Sportplusklas
Voor leerlingen van groep 4/5 en groep 6/7 die op het gebied van bewegen talent hebben en hiernaast sportief gedrag vertonen tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs is er een extra sportmoment op hoog niveau. Deze lessen zullen plaatsvinden op donderdagmiddag van 13.30-14.15 uur. Het is niet vanzelfsprekend dat als je afgelopen schooljaar hebt deelgenomen aan de sportplusklas je dit schooljaar hier ook weer aan deelneemt. Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gesteld.

Schoolsporttoernooien (inschrijven via de aparte informatiebrieven)

 

Tijdens de schooltoernooien (die de verenigingen voor de scholen organiseren) is ons motto; meedoen is belangrijker dan winnen. Voor ieder toernooi krijgen de kinderen vanuit school een tenue. Dit tenue is in bruikleen en wordt weer schoon gewassen op school terug verwacht. Dit tenue graag inleveren bij de eigen leerkracht.
De inschrijving gaat digitaal via een inschrijflink die u via de Parro ontvangt. Let erop dat er na de uiterste inschrijfdatum niet meer kan worden afgezegd en dat er dan zelf voor een vervangende speler gezorgd moet worden.

Schema schoolsporttoernooien

Er is nog geen schema bekend.

Sportaanbod buiten school

Er worden na schooltijd sportactiviteiten georganiseerd. Inschrijven voor de sportactiviteiten gaat via de linken in de paperklip.