Over Klippeholm


Basisschool Klippeholm is een school met ongeveer 400 leerlingen. De school staat in de wijk Bornholm. Klippeholm bestaat uit 13 groepslokalen en een speelzaal. De school heeft een ruime aula. De aula biedt de mogelijkheid om gezamenlijke projecten met elkaar te vieren en expressievakken vorm te geven. Om het schoolgebouw heen ligt een ‘gezond’ schoolplein, vol uitdagende speelmogelijkheden, waardoor kinderen zin krijgen om veel te bewegen. De gymzalen voor de groepen 3 tot en met 8 staan naast het schoolgebouw aan de kant van winkelcentrum Skagerrak.
 

 

Brede school


Het bruisend hart van de wijk Bornholm 
De Brede school Bornholm (BsB) wil het bruisend hart zijn van Bornholm, daar waar kinderen van 0 tot 13 jaar gelijke kansen krijgen en zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Waarom een Brede school Bornholm?
De Brede school Bornholm heeft als doel een meerwaarde te zijn voor alle samenwerkende partners in de wijk. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat uw kinderen verantwoord overgaan van de kinderopvang naar de basisscholen, en bewerkstelligen zij een nauwe samenwerking tussen de BSO en de basisscholen. Hierbij ligt de aandacht zowel op het leer- als op het zorggebied.
De talenten die aanwezig zijn, worden zo goed mogelijk benut en we leggen met elkaar de verbinding naar de wijk Bornholm om deze voor u als inwoners zo hecht mogelijk te maken.
De Brede school Bornholm heeft de laatste jaren een stevige basis gelegd. Deze groei heeft voor een groot deel achter de schermen plaats gevonden, maar leest u ook per kwartaal in de brochure naschoolse activiteiten. Zij biedt u als ouders voor uw kind(eren) een volledig pakket aan activiteiten, ondersteuning, sport en cultuur.
 
Op de site www.bredeschoolbornholm.nl leest u de laatste ontwikkelingen voor uw kind(eren) en daarbij de activiteiten in de brochure naschools aanbod. Ook kunt u uw kind(eren) hiervoor via deze site opgeven. Via de vrolijke vingers klikt u door naar de zes partners, te weten:
RKBS Klippeholm, Sterrenschool Bikube en CBS Vesterhavet
Kinderopvangdiensten Kindcentrum Bornholm, Smallsteps Otje en de BSO ’t Bijtje SOKS.
 
Wilt u meer weten, uw mening en /of ideeën doorgeven, klikt u dan op de aangegeven site op ‘contact’ en stuurt u ons een bericht. U kunt vanzelfsprekend ook met uw vragen / opmerkingen terecht bij de directeur van de school, waarop uw kind(eren) zit of bij een van de kinderopvangdiensten.
 
                                        Er volgt altijd een actie op uw reactie!
 
Brede school Bornholm
 

Overblijven op de tussenschoolse opvang van Klippeholm


Om 12.00 staat er een medewerker buiten op het plein en kunnen de kinderen die klaar zijn naar buiten toe (groep 1,2 en 3). De kinderen van groepen 4 t/m 8 kunnen naar buiten zodra de eerste groep klaar is en er een TSO medewerker naar buiten kan. Kinderen kunnen zich ook intekenen voor de binnenactiviteit, die plaatsvindt in de aula van 12.15 tot 12.45 uur. Afhankelijk van het kindaantal die zich hiervoor opgeeft zijn er 1 of 2 medewerkers in de aula aanwezig. Bij slecht weer blijven de kinderen allemaal in het lokaal waar ze ook eten. Dan kunnen de kinderen een spelletje doen, kleuren/tekenen, lezen e.d. Er wordt ook wel een leuke film/muziek opgezet. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 spelen op het kleuterplein (t/m het duikelrek), groepen 4 en 5 spelen op het plein aan de voorzijde en atletiekbaan/klimtoestel. Groepen 6 t/m 8 mogen daarnaast ook op het veld spelen. Op de vrijdag mogen de kinderen van groep 5 ook op het veld en groep aan d voorzijde spelen.

Op basisschool Klippeholm wordt de tussenschoolse opvang georganiseerd door Smallsteps. De pedagogisch- en TSO medewerkers (bestaat uit 1 TSO coordinator (Jacqueline Linthorst), 10 gediplomeerde en 2 niet gediplomeerde medewerkers) van Smallsteps zorgen voor een gezellig uurtje tussen de middag. De pedagogisch- en TSO medewerkers staan in de regel op een vaste groep, en bij ziekte of verlof kijken wij naar een geschikte vervanging. Zij organiseren dit in de klaslokalen van de Klippeholm. De ouders verzorgen zelf eten en drinken voor de kinderen. Over het algemeen zitten de kinderen op hun eigen plek, waar ze normaal gesproken zitten. In sommige gevallen mogen de kinderen ook bij een groepje kinderen aanschuiven. De kinderen van de groepen 6 zitten in de BSO lokalen van Smallsteps Otje. En de kinderen uit de groepen 7 en 8 voegen samen in een lokaal van groep 7. 

 

Incidenten tijdens de TSO

Wanneer zich er een situatie voordoet zoals bijvoorbeeld vallen, stoten, verwondingen waarbij (ernstig) letsel is, zullen de medewerkers dit eerst zelf oplossen. Er zijn ten alle tijden onder de pedagogisch- en  TSO medewerkers EHBO-ers aanwezig. Er wordt in de wat ernstigere gevallen een ongevallenregistratie formulier ingevuld, een kopie hiervan gaat naar de leerkrachten en naar de tso coördinator. Ook zorgen wij voor een goede mondelinge overdracht naar de leerkracht en zullen wij in sommige gevallen de ouders bellen. 

Ook bij ruzies/plagerijen/pestgedrag hebben wij overleg met de desbetreffende leerkrachten. Wij zullen dan bekijken wat we van deze situaties kunnen doen. Het is dan ook belangrijk dat ouders ons hiervan op de hoogte stellen. Wij zorgen te allen tijde voor een goede overdracht met de leerkrachten. Mocht er een situatie voordoen die meer aandacht behoeft schalen de medewerkers in ieder geval de TSO coördinator maar in sommige gevallen ook de locatiemanager (Simone Tamara-Nederstigt) in. Ouders kunnen voor vragen of bijzonderheden ten alle tijden contact opnemen met Jacqueline Linthorst op 06-39008582 of een mail sturen naar otje@smallsteps.nl

TSO ruilen/ afmelden / extra aanmelden  


Flexibiliteit TSOSmallsteps hanteert geen strippenkaarten meer maar u kunt wel een flexibel contract afnemen. U kunt dit zelf aangeven op het inschrijfformulier van de TSO.

 
Aanmelden voor de TSO


Aanmelden voor de TSO kan via het inschrijfformulier, verkrijgbaar op school of via de TSO coördinator via 0627890328.
Of inschrijven via de website: www.kinderopvang-otje.nl

Inschrijfformulier
Om gebruik te maken van de TSO hebben wij een inschrijving nodig, u kunt het inschrijfformulier:
•          Ophalen bij Smallsteps Otje
•          Ophalen bij de TSO coördinator
•          Ophalen op Klippeholm
Het ingevulde en ondertekende  formulier kunt u  inleveren bij Klippeholm, de medewerkers van de TSO of opsturen naar/inleveren bij  Smallsteps Otje, Skagerrak 180, 2133 DW Hoofddorp.

Abonnement 
Wilt u uw kind(eren) laten overblijven dan verzoeken wij u vriendelijk om het TSO inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen inclusief de machtiging automatische incasso. Het maandbedrag wordt maandelijks vooraf automatisch geïncasseerd (m.u.v. juli en augustus) .
De opzegtermijn is 1 maand per de 1e van de maand. De dagen die u aan vinkt op het inschrijfformulier  zijn uw vaste dagen.

Dag ruilen 
Een vaste dag kunt u ruilen naar een andere dag in dezelfde kalendermaand. Wij horen het graag van u als u dagen wilt ruilen via email klippeholm@smallsteps.info, per sms of voicemail.

Extra dag
U kunt naast uw vaste dag(en)  ook gebruik maken van een extra dag. Dit kost €2,90 per keer.  Deze worden achteraf per maand geïncasseerd. Wij houden dit bij op locatie, u hoeft hier niks extra’s voor in te vullen. Wij horen wel graag van u wanneer uw kind een dagje extra komt email klippeholm@smallsteps.info  per sms of voicemail.